Nowoczesne technologie gwarantują czystość radomskiej wody z kranu

Zaskakującym faktem jest to, że mieszkańcy Radomia codziennie spożywają wodę, której źródło datuje się na kilkadziesiąt milionów lat temu. Woda z kranów w tym mieście pochodzi bowiem z pokładów kredowych. Jednak nie sama starość tej wody jest tutaj najważniejsza – kluczowe jest to, że jej czystość gwarantowana jest przez najbardziej zaawansowane technologicznie systemy monitoringu i utrzymania jakości.

Różnorodność czynników wpływa na wysoką jakość radomskiej wody. Przede wszystkim, jej źródłem są studnie głębinowe, sięgające do 300 metrów pod powierzchnię ziemi, w obszarze o podłożu wapienno-kredowym. Jest to szczególnie istotne, gdyż woda z takiej głębokości charakteryzuje się stabilnym składem i jest trudniejsza do zanieczyszczenia w porównaniu z wodą powierzchniową.

Dodatkowo, jakość radomskiej kranówki jest bezustannie monitorowana przez certyfikowane laboratorium. Zapewnia to bieżący nadzór nad jej stanem – od momentu pobrania ze źródła aż do momentu, gdy trafi do naszych szklanek.

Ostatnim, ale nie mniej istotnym elementem wpływającym na standard radomskiej wody jest ciągła rozbudowa sieci wodociągowej przez Wodociągi Miejskie. Dzięki temu, proces uzdatniania wody odbywa się w nowoczesnych i regularnie modernizowanych stacjach, wyposażonych w najnowsze technologie. To wszystko sprawia, że mieszkańcy Radomia mogą cieszyć się czystą i bezpieczną wodą prosto z kranu.