Nowy hub transportowy na horyzoncie: Radom Południe otrzyma nowoczesny węzeł komunikacyjny

Planuje się wprowadzenie istotnej innowacji w systemie komunikacji miejskiej w Radomiu, miasto zamierza zbudować nowy węzeł komunikacyjny. Węzeł ten zostanie umiejscowiony na Południu, które jest jednym z największych osiedli w tym mieście. Prace mają obejmować budowę pętli autobusowej, kompleksu przystankowego z wiatami oraz stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych. Dodatkowo, planowane jest zlokalizowanie tam nowej stacji kolejowej – Radom Południowy.

To będzie pierwsza tego typu instalacja w Radomiu i jest projektowana w strategicznej lokalizacji między blokami mieszkalnymi a południową obwodnicą. Koncepcja połączenia przystanku kolejowego i pętli autobusowej w jednym miejscu ma na celu zapewnienie mieszkańcom i przyjezdnym wygodnego i bezpiecznego miejsca do przesiadek. Mateusz Tyczyński, zastępca prezydenta Radomia, wyjaśnił, że PKP PLK planuje zbudować tam przystanek kolejowy, a oni zamierzają dodać do tego kładkę nad torami i obwodnicą południową, co jeszcze bardziej poprawi jakość komunikacji w tym miejscu.

Na terenie planowanego węzła już obecnie znajduje się duży parking, który będzie dostępny dla przyjezdnych z okolicznych miejscowości, umożliwiając im kontynuację podróży autobusem lub pociągiem. Lokalni mieszkańcy, z którymi rozmawiała reporterka TVP3 Warszawa, wyrazili pozytywną opinię na temat tej inwestycji, uważając, że przyniesie im korzyści i ułatwi codzienne dojazdy. Wyrażali również swoje zadowolenie z faktu, że to obszar w końcu zostanie zagospodarowany. Wielu z nich początkowo myślało, że projekt zostanie zrealizowany dużo wcześniej, jednak przyszedł czas stagnacji. Teraz jednak otrzymali zapewnienie, że plany mają zostać zrealizowane.