Od września 2024 nastąpi zmiana godzin działania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Radomiu

Począwszy od września 2024 roku, mieszkańcy Radomia muszą liczyć się ze zmianą godzin funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Dotychczasowa strefa czynna była do godziny 16, jednak nowe regulacje przewidują jej działanie aż do godziny 18. Decyzję tę poparli radni Rady Miejskiej w Radomiu podczas obrad, które odbyły się 24 czerwca 2024 roku.

Wiceprezydent miasta Radom, Katarzyna Kalinowska, podczas sesji Rady Miejskiej wyjaśniła, że to mieszkańcy miasta byli inicjatorami zmian w systemie parkowania. Wskazali oni na potrzebę przedłużenia czasu działania strefy płatnego parkowania niestrzeżonego.

Katarzyna Kalinowska potwierdziła, że nowa regulacja wejdzie w życie we wrześniu 2024 roku. Oznacza to, że strefa będzie czynna do godz. 18, a nie jak wcześniej do godz. 16.

Podczas głosowania nad ustawą, spośród obecnych radnych, dwunastu z nich opowiedziało się za jej przyjęciem. Pięciu radnych byli przeciwni zmianom, a kolejnych pięciu wstrzymało się od głosu.

W Radomiu Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego obowiązuje w określonych miejscach. Dotychczasowe zasady mówią, że strefa jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.