Odnowa dworku Oppermana w Radomiu: Nowe przestrzenie dla młodych artystów

W mieście Radom, na ulicy Okulickiego, znajduje się dworek Ignacego Zabiełly, znany również jako dworek Oppermana. To zabytkowe miejsce, które jeszcze kilkanaście lat temu pełniło funkcję poradni zdrowia psychicznego, teraz czeka na swojego nowego właściciela. Planowane jest tu stworzenie przestrzeni dla młodych artystów oraz sztuki nieprofesjonalnej. Nadzór nad tym projektem sprawuje Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Zabytkowa nieruchomość Józefa Ignacego Zabiełły przez wiele lat pozostawała bez właściciela. Pomimo wielokrotnych prób sprzedaży lub wynajmu, żadnemu zainteresowanemu nie udało się doprowadzić do finalizacji transakcji. W końcu Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przekazaniu dworku Oppermana pod opiekę radomskiego Muzeum im. Jacka Malczewskiego.

Leszek Ruszczyk, dyrektor muzeum, wyraża swój entuzjazm związany z rewitalizacją obiektu. Wszystkie pozwolenia zostały już uzyskane, a plany adaptacji są gotowe. Ruszczyk podkreśla, że cel jest ambitny: przywrócić dworkowi jego pierwotny blask i uczynić go kolejną atrakcją Radomia, z której będą mogli być dumni wszyscy mieszkańcy tego miasta.

Planowana renowacja dworku stanowi największe wyzwanie inwestycyjne dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego na rok 2024. Przewiduje się gruntowne prace, takie jak wymiana instalacji, okien, drzwi czy podłóg. Dyrektor muzeum podkreśla jednak, że prace remontowe w obiektach zabytkowych są skomplikowane i wymagają nadzoru konserwatorskiego. Mimo to, celem jest ukończenie remontu w ciągu jednego roku.