Ogólnopolska konferencja i zawody strzeleckie GROTowisko 2023 z udziałem karabinka MSBS GROT

W 2023 roku, po raz trzeci odbyło się wydarzenie GROTowisko, którego inicjatorem były Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej i Fabryka Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. Wydarzenie to jest miejscem spotkań i wymiany doświadczeń między producentem oraz użytkownikami końcowymi karabinka MSBS GROT, którego miejsce produkcji znajduje się w Radomiu.

23 czerwca, pierwszego dnia GROTowiska 2023, odbyły się zawody dowódców batalionów. Kolejny dzień przyniósł konferencję ekspercką w Klubie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. W tym miejscu spotkali się przedstawiciele Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, władze Fabryki Broni oraz grupa użytkowników, instruktorów strzelectwa i twórców karabinka MSBS GROT. Ten ostatni jest systematycznie od roku 2017 wprowadzany do uzbrojenia Wojska Polskiego. Spotkanie skoncentrowane było na historii i obecnych działaniach związanych z produkcją modułowej broni, której kluczowym elementem jest konstrukcja z Radomia, a także na planach dotyczących jej przyszłości.

Konferencja i zawody strzeleckie stanowią dla Fabryki Broni, a w szczególności dla jej konstruktorów, doskonałą okazję do nawiązania rozmów i wymiany doświadczeń z użytkownikami ich produktu – karabinka MSBS GROT. Dla Seweryna Figurskiego, członka Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu, to cenne źródło informacji o jakości ich wyrobu. Korzystne opinie na temat broni są dla nich powodem do radości, jednak równie ważne są wszelkie uwagi, które są analizowane przez konstruktorów. Dzięki współpracy z wojskiem, które testuje broń w różnych warunkach, mogą stale doskonalić swoje produkty.