Opinia dyrektora Radomia na temat funkcjonowania lokalnego lotniska

Dyrektor miasta Radom wyjaśnia, że Lotnisko Warszawa-Radom działa zgodnie z ustalonymi przez zarządzającego godzinami pracy. Z racji tego, że lotnisko jest współużytkowane, kontrolę ruchu lotniczego przeprowadzają na zmianę Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Szefostwo Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP.

Warto dodać, iż kontroler cywilny ma możliwość zarządzania zarówno ruchem samolotów cywilnych, jak i wojskowych. Tymczasem kontroler militarny może kierować samolotami cywilnymi, ale jedynie w ramach określonych warunków opisanych w AIP (Aeronautical Information Publication).

Na terenie lotniska w Radomiu służby kontrolujące odgrywają naprzemiennie swoje role i informują o zmianie klasyfikacji przestrzeni za pomocą NOTAM (Notice to Airmen). W efekcie takiego działania dochodzi do zmiany zasad koordynacji ruchu lotniczego. W sytuacjach opóźnień cywilnych maszyn, kontrolerzy mają możliwość wymiany bloków czasowych w celu dostosowania się do aktualnych potrzeb oraz ewentualnych modyfikacji siatki połączeń.