Ostatni dzwonek na zapisy na trzy kierunki na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa!

1 sierpnia 2023 r. otwarto dodatkowy rekrutację na trzy specjalności na naszym wydziale. Pierwszy to technologia chemiczna – studia inżynierskie pierwszego stopnia trwające 3,5 roku. Wybierając tę ścieżkę edukacyjną zdobędziesz merytoryczne i praktyczne kompetencje z dziedziny produkcji różnych substancji oraz badań nad ich charakterystyką. Plusy? Studia te otwierają drogę do pracy w sektorach takich jak chemiczny, kosmetyczny czy farmaceutyczny, które są pełne wyzwań i oferują wiele możliwości rozwoju!

Drugi kierunek to bezpieczeństwo i higiena pracy – studia o profilu praktycznym na poziomie I i II stopnia. Na tej specjalności nauczysz się rozpoznawać zagrożenia w miejscu pracy i eliminować je. Edukacja obejmuje unikalne umiejętności z zakresu bezpieczeństwa chemiczno-środowiskowego. Dzięki temu będziesz mógł m.in. zapewniać bezpieczeństwo pracy z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, stosować odpowiednie procedury działania w przypadku awarii chemicznych, czy ocenić ryzyko „zielonych” miejsc pracy. Zalety? Tego typu studia zapewniają dostęp do wielu sektorów, gdzie bezpieczeństwo i higiena pracy są kluczowe.

Trzeci to menedżer produktu – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Jako student tego kierunku zgłębisz wiedzę z obszaru tworzenia nowych rozwiązań i zarządzania innowacjami. Atut: Po zakończeniu nauki, drzwi do firm produkcyjnych, handlowych i usługowych będą dla Ciebie otwarte!

Co więcej? Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa współpracuje z licznymi firmami, organizacjami i stowarzyszeniami reprezentującymi społeczno-biznesowy krajobraz regionu radomskiego. W rezultacie nasi Studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia przez różnorodne praktyki zawodowe, uczestniczenia w wizytach studyjnych, a także brać udział w różnego rodzaju wydarzeniach społecznych, jak np. Free(Ra)dom Festival.