Otwarcie rekrutacji na stypendia szkolne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej

Ruszył proces składania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych. Pomoc finansowa, jaką jest to świadczenie, jest przeznaczona dla uczniów, którzy muszą mierzyć się z problemami finansowymi.

Stypendia są dostępne dla uczniów edukujących się w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, niezależnie czy są to placówki publiczne czy prywatne. Justyna Piątek, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, przekazuje informacje, że pomoc ta jest dedykowana szczególnie uczniom doświadczającym trudności finansowych.

Uczniowie będący w niekorzystnej sytuacji materialnej mają możliwość ubiegania się o takie wsparcie. Kryteria kwalifikacyjne opierają się na niskim dochodzie na osobę w rodzinie ucznia. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy w rodzinie występują takie problemy jak bezrobocie, niepełnosprawność lub ciężka choroba. Dodatkowo, program ten został skonstruowany także z myślą o rodzinach wielodzietnych.