Otwarte głosowanie na projekty w przyszłorocznym Budżecie Obywatelskim Mazowsza

Rozpoczęło się głosowanie na propozycje zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, który będzie realizowany w przyszłym roku. Do dyspozycji mieszkańców województwa mazowieckiego jest aż 288 projektów, które czekają na ich poparcie i wsparcie.

Łączna suma pieniędzy przeznaczona na realizację tych pomysłów wynosi 30 milionów złotych. Mieszkańcy mogą zdecydować, na które z nich chcą przekazać środki, poprzez udział w głosowaniu. W ramach tego procesu można wybrać spośród 54 projektów, które dotyczą całego województwa, oraz 234 propozycji specjalnie przeznaczonych dla poszczególnych subregionów.

W tym roku zaistniała sytuacja wyjątkowa – najwięcej zatwierdzonych propozycji, bo aż 43, pochodzi z subregionu radomskiego. To rekordowa liczba takich zgłoszeń z tego obszaru.