Piknik zdrowia promujący badania

Podczas Radomskiego Pikniku Zdrowia, który odbył się 21 maja, na placu Corazziego w Radomiu, ludzie mogli zrobić wiele badań, porozmawiać z fizjoterapeutą, dowiedzieć się, co jeść, żeby wspomóc swój organizm, a także zasięgnąć porad w sprawie różnych schorzeń. Był to już dziewiąty piknik zdrowia. Szpitale, takie jak Radomski Szpital Specjalistyczny, mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu i Radomskie Centrum Onkologii z Wacyna, udostępniły swoje stoiska, gdzie można było zrobić badania cukru we krwi, ciśnienia, a fizjoterapeuci podpowiadali jak zadbać o kręgosłup i stawy. Położne uczyły samobadania piersi. Kolejka do stoiska Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego była długa, gdyż można było tam wykonać badania poziomu glukozy, cholesterolu we krwi, hemoglobiny itp. Obecne były również szkoły medyczne oraz domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i kluby wolontariatu, a także strażacy, policja i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Odbyła się też mała uroczystość, w trakcie której Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego przekazała ambulans Środowiskowo – Lekarskiemu Wodnemu Pogotowiu Ratunkowemu.