Plan rozwoju mieszkań komunalnych w Radomiu: 500 nowych lokali na horyzoncie

Miasto Radom przygotowuje się do znaczącej inwestycji w sektorze mieszkań komunalnych. Planowane jest wzniesienie aż 500 nowych jednostek mieszkalnych. W celu przyspieszenia i usprawnienia całego procesu, samorząd miejski nawiązał współpracę z Krajowym Zasobem Nieruchomości, co zaowocowało podpisaniem listu intencyjnego. Następnym krokiem będzie dołączenie do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Mazowsze.

Jednym z głównych celów tej inicjatywy jest umożliwienie młodym mieszkańcom Radomia pozostania w swoim rodzinnym mieście poprzez zapewnienie im dostępu do tanich wynajmów. Jak wyjaśnia prezydent Radomia, Radosław Witkowski, działanie to ma również na celu stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi miasta. Pierwszy etap realizacji planu obejmuje budowę 90 mieszkań o powierzchniach wahających się od 25 do 80 metrów kwadratowych przy ulicy Fundowicza, na rogu z ulicą Porucznika Ostrego.

Łukasz Bałajewicz, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości, potwierdza, że podpisanie listu intencyjnego to dopiero początek współpracy. Następnym krokiem ma być utworzenie spółki SIM Mazowsze, do której gmina miejska Radom ma dołączyć jako udziałowiec. W kolejnym etapie planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie naboru i rozpoczęcie realizacji inwestycji.