Robert Wiraszka uhonorowany Nagrodą św. Kazimierza za swoje wkłady w historię medycyny

Dr Robert Wiraszka, wybitny lekarz onkolog, kawaler Zakonu Maltańskiego i współzałożyciel Bractwa Dobrej Śmierci, został doceniony za swoją pracę i pasję za pomocą prestiżowej Nagrody św. Kazimierza w tym roku. Ten honor jest przyznawany od 2009 roku osobom, które wyróżniają się na swoim polu działania.

Ceremonia wręczenia tej ważnej nagrody odbyła się podczas uroczystej gali, która miała miejsce 3 marca w Resursie Obywatelskiej w Radomiu. Impreza była bogata w wydarzenia, a jednym z nich był koncert Zespołu Muzyki Dawnej „Viatores”.

Dr Wiraszka to autor pięciu książek skupiających się na tematyce medycznej. Pierwszą z nich jest „Szpital św. Kazimierza w Radomiu (1829-1968)”. Następnie ukazały się dzieła takie jak „Dzieje stacjonarnej opieki medycznej w Radomiu 1792-1945” oraz obszerny „Słownik biograficzny lekarzy radomskich 1610-1945”, który zawiera ponad 530 nazwisk lekarzy, którzy zasłużyli się dla miasta. Kolejno opublikował „Opiekę pielęgniarską i położniczą w Radomiu do 1945 roku”, a ostatnie z jego dzieł to „Kompendium dziejów aptekarstwa w Radomiu do 1945 roku”.

Dr Wiraszka wyraził swoje zdumienie otrzymaniem Nagrody św. Kazimierza, podkreślając, że zainteresowanie historią radomskiej medycyny to jego hobby, które pielęgnuje od ponad dwóch dekad. W tym czasie na rynku wydawniczym ukazało się 11 jego książek, z których siedem dotyczyło historii medycyny w Radomiu. Zaznaczył również, że choć tematyka, którą porusza, jest niszowa, to niezmiernie mu bliska. Dedykował nagrodę swojej żonie, doceniając jej cierpliwość i wyrozumiałość, które umożliwiły mu realizację tego wielkiego przedsięwzięcia.