Planowana rozbudowa siedziby Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"

Planuje się rozbudować siedzibę Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” znajdującą się w Radomiu. Przewiduje się też stworzenie nowego dojazdu do tej instytucji kulturalnej. W ostatnią środę, akt notarialny o zakupie nieruchomości przy ulicy Kopernika, która sąsiaduje z Centrum, został podpisany przez samorząd województwa mazowieckiego.

Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego, podkreślił wagę realizacji projektu rozbudowy radomskiej „Elektrowni”. Ze względu na stałe poszerzanie zbiorów i organizację licznych wydarzeń kulturalnych przez tę instytucję, rozbudowa jest kluczowa.

Jak Rajkowski zauważył, placówka pozyskała konieczność zwiększenia przestrzeni wystawienniczej, edukacyjnej i administracyjnej. Zakup nieruchomości sąsiadującej z Centrum jest krokiem umożliwiającym realizację tych celów.

Włodzimierz Pujanek, dyrektor instytucji, podkreśla istotność problemu przechowywania imponującej kolekcji dzieł sztuki najwybitniejszych polskich twórców współczesnych, która na chwilę obecną jest gromadzona w magazynie.