Rozprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym ws. budowy Zakładu Przetwarzania Odpadów na Wincentowie

Kwestia planowanej budowy Zakładu Przetwarzania Odpadów na Wincentowie w Radomiu trafiła do rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Radio dla Ciebie. Decyzja o przekazaniu sprawy do sądu wynika z działalności pełnomocnika inwestora, który postanowił zakwestionować werdykt wydany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Mieszkańcy Radomia mieszkający w pobliżu ul. Ziemowita publicznie wyrażają swój sprzeciw wobec przyszłego Zakładu. Przywołując różne argumenty, starają się zapobiec realizacji tej inwestycji.

Marta Michalska Wilk, zajmująca stanowisko wiceprezydenta miasta, podkreśla, że teraz muszą oni pozostawić sprawę w rękach sądu. Wskazuje, że miasto jest obecnie bezsilne i nie ma możliwości podejmowania żadnych decyzji w tej kwestii. Zaznacza również, że to inwestor za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego złożył odwołanie od wcześniejszej decyzji prezydenta Radomia w sprawie decyzji środowiskowej. Wilk podkreśla, że teraz muszą czekać na werdykt sądu.