Loża Radomska BCC: Poszukiwanie przyszłości w świecie dynamicznych zmian biznesowych

Business Centre Club (BCC) Loża Radomska, przy wsparciu Miasta Radom oraz Fundacji UNIMOS, zorganizowała 8 grudnia spotkanie otwarte dedykowane swoim firmom członkowskim oraz zaproszonym reprezentantom przedsiębiorstw z regionu radomskiego. Tematem przewodnim była „Organizacja przyszłości – Przywództwo w świecie zmian”. Inaugurację zgromadzenia poprowadziła Izabela Seweryn, Kanclerz Loży Radomskiej BCC.

Pierwsza prelekcja, prowadzona przez Annę Bialik z fundacji Unimos Alliance, nazywała się „TRANSFORMACJA CYFROWA I CYRKULARNA BAZUJĄCA NA NOWYCH TECHNOLOGIACH I WSPÓŁPRACY MIĘDZYBRANŻOWEJ”. Główne punkty omówione przez Bialik obejmowały mega trendy rozwoju, innowacyjne ekosystemy oraz konkretne przykłady i inspiracje dotyczące cyfrowej transformacji firm bazującej na doskonałych praktykach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Kolejnym prelegentem był Dr Wojciech Kowalewski z Instytutu Rozwoju Złote Jabłko. W swoim wykładzie zatytułowanym „PRZYWÓDZTWO W ŚWIECIE CIĄGŁYCH ZMIAN”, Kowalewski podzielił się swoją ekspertyzą na temat roli lidera w burzliwym świecie VUCA, kluczowych kompetencji wartych inwestowania, pytaniach, które liderzy powinni zadać sobie i swojemu zespołowi oraz cechach, które powinien posiadać lider przyszłości.

Ostatnia prezentacja była dziełem Anny Pająk z Platformy Przemysłu Przyszłości. Jej wykład nosił tytuł „JAK ORGANIZACJE PRZYSŁOŚCI REALIZUJĄ WIZJĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU” i skupiał się na kluczowych elementach, które powinny kierować przyszłymi organizacjami. Wśród nich znalazły się człowiek jako centralny punkt, technologia jako element strategii i ekologia jako główny filar działania.