Planowane inwestycje przy radomskim lotnisku wstrzymane przez decyzję radnych

Choć odbyły się rozmowy z biznesmenami oraz istniały plany na stworzenie specjalnej strefy w pobliżu lotniska w Radomiu, na razie nie widać konkretnych efektów tych działań. Głównym powodem są radni, którzy nie zatwierdzili studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego.

Tereny położone blisko radomskiego lotniska, m.in. przy ulicach Lubelskiej, Chorzowskiej czy Odrodzenia, mogłyby stać się siedzibą nowych hoteli, hal przemysłowych oraz magazynów. Kluczowe dla realizacji tych planów było utworzenie strefy przylotniskowej. Prace nad jej powstaniem prowadziła Miejska Pracownia Urbanistyczna, jednakże do tej pory dokument ten nie został uchwalony. Dlaczego?

Decyzja o nieprzyjęciu studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego – dokumentu będącego fundamentem dla planu zagospodarowania przestrzennego przygotowanego przez Miejską Pracownię Urbanistyczną – padła ze strony radnych. Tym samym, realne korzyści ekonomiczne związane z funkcjonowaniem lotniska zostaną odroczone. Wiceprezydent Radomia, Katarzyna Kalinowska, podkreśla jednak, że nie zamierza się poddać i będzie dążyć do przekonania radnych do zatwierdzenia omawianego dokumentu.