Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu planuje odnowienie zaniedbanych kamienic

Planem przedstawionym przez Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu jest przekształcenie opuszczonej, zniszczonej kamienicy, znajdującej się na Rynku, w dodatkowe pomieszczenia dla muzeum. Wśród przewidzianych funkcji dla tej nowej przestrzeni znajduje się biblioteka, magazyn, pracownia konserwacji oraz możliwe miejsce na kawiarnię. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac remontowych, przeprowadzono już badania archeologiczne na miejscu. Teraz muzeum zleca opracowanie projektu przebudowy. Tymczasowo, budynek zostanie dodatkowo zabezpieczony ze względu na jego fatalny stan techniczny.

Nieruchomości, które są przedmiotem tych planów to zabytkowe kamienice przy ulicy Rwańskiej 1 i Rynku 16. Kamienice te są obecnie w skrajnie złym stanie technicznym. Zakup tych budynków, wraz z przylegającymi do nich działkami, został sfinalizowany przez Urząd Marszałkowski pod koniec 2022 roku. Następnie nieruchomości te zostały przekazane Muzeum imienia Jacka Malczewskiego.

Rafał Rajkowski, wicemarszałek Mazowsza, podkreślał, że staliśmy się właścicielami najbardziej zaniedbanych budynków, a właściwie całego kwartału Miasta Kazimierzowskiego. Wcześniej te nieruchomości były ignorowane, nikt nie wyrażał chęci ich zakupu ani nie przedstawiał pomysłów na ich ratowanie. Teraz już wiadomo, że kamienice zostaną gruntownie odnowione i udostępnione dla mieszkańców miasta.