Planowanie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 740: poszukiwania projektanta

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął proces wyszukiwania profesjonalisty do stworzenia koncepcji nowego przebiegu drogi o numerze 740. Szczegółowe prace mają dotyczyć fragmentu drogi rozciągającego się od Radom Zachód na trasie S7 aż do granic miasta.

Biuro Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, zlokalizowane w Warszawie, zainicjowało przetarg konkurencyjny mający na celu znalezienie kandydata do stworzenia dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 740. Ta droga ma biec przez tereny miasta Radom oraz gminę Zakrzew. Planowany jest przejazd od węzła Radom Zachód, usytuowanego na drodze ekspresowej S7, prosto do miasta. Firma, która okaże się zwycięzcą przetargu, będzie odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji obejmującej badania i podłoże budowlane, raport dotyczący wpływu przedsięwzięcia na środowisko naturalne oraz propozycję koncepcji programowej.

Opracowana dokumentacja ma wyznaczyć możliwe trasy dla planowanego przebiegu drogi wojewódzkiej, uwzględniając regionalne i lokalne uwarunkowania geograficzne oraz przyrodnicze. Zarząd Dróg Wojewódzkich przewiduje, że nowa droga będzie klasyfikowana jako droga klasy G. W ramach projektu ma powstać minimum trzy warianty tras. Dwa z nich zostały już określone przez strategiczne dokumenty miasta Radom i gminy Zakrzew. Trzeci zaś ma wynikać z innowacyjnego podejścia twórców projektu.