Początek prac na radomskich Borkach: Wymiana instalacji mająca wpływ na funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej

W najbliższy wtorek, 12 grudnia, rozpoczną się prace związane z wymianą podziemnej infrastruktury, która jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania systemu sygnalizacji świetlnej w rejonie kościoła św. Teresy na radomskich Borkach. Taką informację przekazał Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji (MZDiK) w Radomiu. W wyniku tych działań mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu drogowym, szczególnie na dwóch głównych skrzyżowaniach w tej okolicy.

Skrzyżowania, o które chodzi, to te zlokalizowane przy ulicach otaczających kościół św. Teresy: 1905 roku, Maratońskiej, Dębowej, Łukasika. Od pewnego czasu kierowcy zgłaszali problem z niedziałającą w tych miejscach sygnalizacją świetlną. Z tego powodu podjęto decyzję o niezbędnej wymianie podziemnego systemu elektrycznego, który odpowiada za działanie sygnalizacji i który, jak się okazało, był przyczyną tych awarii.

Niestety, MZDiK nie poinformował, jak długo potrwają prace naprawcze, jednak podkreślił, że mogą one spowodować pewne utrudnienia. W związku z tym organizacja zaapelowała do kierowców i innych uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności w tych rejonach w czasie trwania prac. Alternatywnym rozwiązaniem może być skorzystanie z innych tras i uniknięcie tych obszarów.

Należy również pamiętać, że policja radomska będzie zwracać szczególną uwagę na te skrzyżowania podczas naprawy sygnalizacji świetlnej. Powiadomiono ją o planowanych pracach i możliwych komplikacjach wynikających z tej sytuacji.