Uroczysta Gala Honorująca Aktywne Organizacje Pozarządowe i Lokalnych Liderów z Okazji 15-lecia Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki

W tym roku, po raz kolejny, miało miejsce wydarzenie mające na celu uhonorowanie aktywności organizacji pozarządowych, liderów lokalnej społeczności oraz animatorów kultury. Była to już czwarta gala tego typu, gdzie wyróżnione zostały najciekawsze inicjatywy społeczne i kulturalne. Uroczysta Gala Organizacji Pozarządowych, Wolontariatu i Kultury w 2021 roku niewątpliwie miała szczególne znaczenie, ponieważ towarzyszyła obchodom 15-lecia działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki.

Od roku 2016, stowarzyszenie przyczyniło się do realizacji ponad dwustu projektów, na które przeznaczono około 28 milionów złotych. Wsparcie finansowe udzielone przez stowarzyszenie przyczyniło się do powstania wielu obiektów o znaczeniu społecznym i kulturalnym, takich jak świetlice wiejskie, boiska sportowe, altany ogrodowe czy place zabaw dla dzieci. Nie tylko infrastruktura publiczna skorzystała na działaniach stowarzyszenia – również nowopowstałe przedsiębiorstwa otrzymały środki na zakup niezbędnych maszyn i urządzeń produkcyjnych.

Stowarzyszenie nie zapomniało również o lokalnej tradycji kulinarnej i tanecznej. Koła Gospodyń Wiejskich mogły skorzystać z dofinansowania na organizację szkoleń kulinarnych i potańcówek. Wspieranie lokalnej kultury jest kluczowym elementem misji stowarzyszenia.

Prezes stowarzyszenia, Cezary Adam Nowek, podzielił się swoimi wspomnieniami dotyczącymi początków działalności LGD Razem dla Radomki: