Początek prac nad koncepcją nowej arterii łączącej Radom z drogą ekspresową S7

Rozpoczęto proces planowania nowej drogi wojewódzkiej, zaprojektowanej z myślą o stworzeniu połączenia między Radomiem a drogą ekspresową S7. Zadanie przygotowania projektu powierzono firmie Sweco Polska.

Nowa trasa ma umożliwić bezpośrednie połączenie sieci drogowej Radomia z węzłem Radom Zachód. To ambitne przedsięwzięcie, które obejmuje również tereny gminy Zakrzew, jest realizowane we współpracy pomiędzy Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz miastem Radom. Miasto zaangażowało się finansowo w koszty związane z tworzeniem koncepcji tej trasy. Prace projektowe zostały zlecone firmie Sweco Polska, a ich wartość wynosi 1,825 mln zł.

Celem firmy projektowej jest opracowanie dokumentacji, która pozwoli na określenie możliwych tras dla nowej arterii, z uwzględnieniem warunków geograficznych i środowiskowych. Projektant będzie również odpowiedzialny za uzyskanie decyzji środowiskowej w imieniu inwestora.

Jako część zamówienia, inwestor powinien otrzymać co najmniej trzy alternatywne propozycje przebiegu drogi klasy G. Pierwszy wariant powinien uwzględniać przedłużenie ulicy NSZZ Solidarność. Drugi scenariusz zakłada analizę możliwości przedłużenia ulicy Wernera. Trzeci, tzw. wariant autorski, zostanie przygotowany zgodnie z indywidualnym podejściem projektanta.