Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na linii kolejowej Radom – Dęblin

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjęły decyzję o zrealizowaniu inwestycji, która przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawy płynności przejazdów pociągów na trasie Radom – Dęblin. Prace koncentrować się będą na modernizacji urządzeń sterujących ruchem kolejowym, a ich koszt wyniesie około 21 milionów złotych netto. Projekt ten jest częścią większego przedsięwzięcia, jakim jest Krajowy Plan Odbudowy.

Działania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. skupią się na przebudowie urządzeń sterujących ruchem kolejowym na odcinku Radom – Dęblin, w ramach linii kolejowej nr 26. W ramach projektu powstanie lokalne centrum sterowania (LCS) Jedlnia Letnisko, które będzie odpowiedzialne za gwarantowanie bezpiecznego i sprawnego ruchu pociągów na stacjach Jedlnia Letnisko, Pionki, Żytkowice i Garbatka Letnisko. Nadzór obejmie odcinek o łącznej długości około 25 kilometrów między Radomiem a Dęblinem.

Planowane prace zakładają również ułożenie światłowodu wzdłuż linii kolejowej, co umożliwi pracownikom odpowiedzialnym za sterowanie ruchem pociągów efektywne zarządzanie urządzeniami na szlaku. Spodziewany efekt to poprawa warunków podróży dla pasażerów, którzy będą mogli korzystać z bardziej bezpiecznych i sprawniejszych przejazdów.

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, podkreśla, że inwestycje takie jak ta prowadzona na linii Radom – Dęblin przyczyniają się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w polskim ruchu kolejowym. Z kolei Piotr Majerczak, członek zarządu – dyrektor ds. utrzymania infrastruktury PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., zwraca uwagę na fakt, że bezpieczeństwo jest priorytetem dla PKP i że firma skutecznie wykorzystuje środki unijne oraz rządowe w celu rozwoju kolei.