Podsumowanie 57. sesji Rady Powiatu Radomskiego: Aktualności, inwestycje i plany

Podczas 57. spotkania Rady Powiatu Radomskiego, które miało miejsce w piątek, 11 sierpnia, omówione zostały kluczowe tematy dla regionu. Debata dotyczyła między innymi dyżurów aptek na terenie powiatu, sytuacji w lokalnych szpitalach oraz zaplanowanych oraz realizowanych inwestycji. Ustalone zostało również złożenie wniosków o dodatkowe dofinansowanie z funduszy rządowych.

Zdzisław Mroczkowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, rozpoczął sierpniową sesję. Następnie starosta Waldemar Trelka przekazał sprawozdanie z działań Zarządu Powiatu w minionych tygodniach.

Główne informacje prezentowane przez starostę dotyczyły Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Pionkach. Na początku sierpnia, starosta razem z wicestarostą Krzysztofem Kozerą zawarli dwie istotne umowy finansowe, które zakładały przyznanie dotacji na utworzenie i dalszą działalność BCU na sumę 14,6 milionów złotych. Wkład własny powiatu wynosi 2,7 miliona złotych, przez co całkowity koszt projektu to 17,3 miliona złotych.

BCU w Pionkach ma stanowić flagowe przedsięwzięcie powiatu w zakresie edukacji zawodowej, szczególnie w obszarach ślusarstwa, mechaniki oraz obróbki skrawaniem. Planowany start BCU przewidziany jest na wiosnę 2024 roku. Druga podpisana umowa dotyczyła wsparcia finansowego dla modernizacji dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Pionkach oraz zakupu sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego. Całościowy koszt tych działań to ponad 900 tysięcy złotych, z czego więcej niż 421 tysięcy złotych pochodzi z dofinansowania rządowego. Zakończenie i rozliczenie tego zadania planowane jest na styczeń 2024 roku – informował Trelka. Przedstawił również aktualny progres przebudowy dróg powiatowych, które obecnie są realizowane na terenie kilku gmin.