Podsumowanie działalności miasta Radomia na sesji Rady Miejskiej w 2024 roku

Rozpoczynając się sesja Rady Miejskiej Radomia stanowiła przestrzeń dla prezentacji Raportu o stanie tego miasta za rok 2023, zaprezentowanego przez prezydenta Radosława Witkowskiego. W zamian za jego wysiłek i zaangażowanie w sprawy miasta, radni wyrazili swoje poparcie przyznając mu wotum zaufania.

W procesie głosowania nad udzieleniem wotum zaufania dla prezydenta Witkowskiego, 13 radnych opowiedziało się za, 8 przeciw, a jeden zdecydował się wstrzymać od głosu. Sesja, która miała miejsce 24 czerwca 2024 roku, była również okazją do przedstawienia detali Raportu o stanie Miasta Radomia. Dokument ten składał się z siedmiu części, każda dotycząca innego aspektu funkcjonowania miasta.

Pierwsza część raportu skupiała się na demografii miasta oraz życiu jego mieszkańców. W Radomiu mieszka blisko 197 tysięcy osób, z czego kobiety stanowią 52,7%, mężczyźni – 47,3%. Miasto może pochwalić się także obecnością 21 osób, które przeżyły ponad sto lat. W kontekście finansów, wydatki miasta w roku 2023 wyniosły 1 miliard 600 milionów złotych, z czego największą część, aż 720 milionów złotych, przeznaczono na edukację.

W raporcie poruszono również tematy kultury i sportu w mieście. Wiceprezydenci – Katarzyna Kalinowska, Marta Michalska-Wilk oraz Łukasz Molenda – przekazali informacje na temat różnych dziedzin życia miasta, w tym planów i realizowanych programów, efektów ich realizacji, Budżetu Obywatelskiego, spraw społecznych, terenów zielonych i finansów. Prezydent Radosław Witkowski podsumował: