Pomnik dla Pracowników Fabryki Broni z okresu II wojny światowej otrzyma nowe życie

Pomnik oddany ku czci pracowników Fabryki Broni, którzy stracili swoje życie podczas II wojny światowej, przejdzie gruntowną renowację. Rządowe Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydało pozytywną decyzję na wniosek miasta dotyczący wsparcia finansowego dla tego projektu rewitalizacyjnego.

Wiceprezydent Mateusz Tyczyński podkreśla wagę tego pomnika, mówiąc: „To miejsce, gdzie co roku w październiku gromadzimy się, by uczcić pamięć tych, którzy zginęli pracując w Fabryce Broni, oddając swoje życie za wolność naszego kraju. Co roku pojawiały się rozmowy na temat uporządkowania tego obszaru, odnowienia pomnika i nadała temu miejscu prestiżu, na który zasługuje”.

Podkreśla także, że miasto nawiązało współpracę z Fabryką Broni, która zaprojektowała plan renowacji. Miasto zwróciło się do ministerstwa kultury o dodatkowe fundusze. „Dziś możemy potwierdzić, że otrzymaliśmy 270 tysięcy złotych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozostałe 200 tysięcy złotych, które są niezbędne do przeprowadzenia renowacji, zostaną pokryte z budżetu miasta. Wniosek w tej sprawie zostanie przedłożony na marcową sesję Rady Miejskiej”, dodaje Wiceprezydent Tyczyński.