Pomoc dla innowatorów i młodych biznesmenów ze strony władz Mazowsza

Na Mazowszu, działania wspierające rozwój początkujących przedsiębiorców oraz innowatorów są realizowane przez liczne programy, konkursy czy też oferty akceleracyjne. To dzięki nim zdobywają oni niezbędne kompetencje by efektywnie prowadzić własny biznes. W 2023 roku, po raz pierwszy zainicjowano program inkubacyjny, którego celem było promowanie projektów wymyślanych i rozwijanych przez studentów i doktorantów z radomskiego obszaru.

W ramach tego programu, siedem różnorodnych projektów skupiło się na rozwijaniu zgłoszonych pomysłów na biznes. Prace nad nimi obejmowały wszystko – począwszy od samego kształtowania pomysłu, poprzez jego testowanie, aż po implementację pierwszych działań i konfrontację założeń z realiami rynkowymi. Uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach oraz doradztwie indywidualnym, jak również mogli skorzystać z webinariów prowadzonych przez młodych przedsiębiorców i firmy, które swoimi sukcesami inspirują do podjęcia działania.

Organizatorem programu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, który do współpracy zaprosił dwie organizacje znane ze swojego wsparcia dla przedsiębiorców. Są to Youth Business Poland i Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, które od wielu lat edukują i angażują się w rozwój lokalnych ekosystemów przedsiębiorczości.