Postęp prac budowlanych na trzecim etapie trasy N-S w Radomiu

Na terenie trzeciego etapu konstruowanej trasy N-S, dwa przepusty i most są już zakończone, a podziemne przejście jest na etapie instalacji zbrojenia. W miejscach, gdzie to było możliwe, inżynierowie postawili betonowe krawężniki, częściowo zbudowali podbudowę drogi oraz zamontowali kanalizację i infrastrukturę elektryczną.

Most nad Potokiem Północnym, który jest integralną częścią przyszłego połączenia trasy N-S z ulicą Olsztyńską – naprzeciwko szkoły podstawowej – jest prawie gotowy. Prace nad budową przepustów w pobliżu zbiornika retencyjnego zostały również zakończone. Jeden z przepustów służy już do kierowania wody z Potoku Północnego, a drugi zostanie wykorzystany jako ścieżka dla pieszych i rowerzystów. W ostatnim czasie rozpoczęto budowę tunelu pod budynkami Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Andersa. Tunel ten ma na celu umożliwić dostęp do północnej części peronu na stacji kolejowej Radom-Gołębiów.

Wcześniej podkreślone było, że trzeci etap trasy N-S będzie nieco dłuższy niż pierwotnie planowano. Pierwotnie kończył się za ulicą Struga, ale teraz wiadomo, że trasa ta będzie kontynuowana aż do końca ulicy Andersa. Jest to jednak tylko część planu, który zakłada dalszą rozbudowę do ulicy Energetyków w przyszłości.

Jesienią, budynki przeszkadzające w budowie drogi przy ulicy Szklanej zostały usunięte. To umożliwiło kontynuowanie prac ziemnych i kanalizacyjnych. Na większości odcinka zostały już wykonane nasypy lub wykopy, a inżynierowie postawili krawężniki, co ułatwia zrozumienie układu przyszłej drogi i skrzyżowań. Krawężniki dla pieszych i rowerzystów również zostały postawione. Wiosną planowane jest położenie nawierzchni bitumicznej, o ile warunki pogodowe na to pozwolą. Dodatkowo rurociągi dla przyszłego oświetlenia ulicznego są już montowane.