Zmiana władzy na Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego: Profesor Sławomir Bukowski zarekomendowany na kolejną kadencję

Wkrótce nastąpi zmiana przy sterach Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego, gdyż dobiega końca obecna, czteroletnia kadencja jego Rektora. W kontekście planów na kolejne lata, Rada Uczelni zdecydowała o rekomendacji jednego kandydata na to prestiżowe stanowisko.

Kandydatem, który zdobył poparcie Rady Uczelni, jest prof. dr hab. Sławomir Bukowski. Obecnie pełni on funkcję Rektora, która objął we wrześniu 2020 roku. W czasie swojego urzędowania doprowadził do realizacji wielu ważnych inwestycji na uczelni, które znacząco wpłynęły na jej rozwój.

Podczas jego kadencji przeprowadzono modernizację sal dydaktycznych oraz stworzono nowe laboratoria, w tym Laboratorium Technologii Cyfryzacji na Wydziale Mechanicznym. Jednym z najważniejszych osiągnięć prof. dr hab. Sławomira Bukowskiego było jednak utworzenie kierunku Psychologii. Ciekawe jest, jakie cele stawia przed sobą na kolejną kadencję ten doświadczony naukowiec i menedżer edukacji.