Postęp prac przy budowie ośrodka Akademii Radomiaka na terenie radomskiej Koniówki

Aktywnie prowadzone są prace budowlane związane z powstaniem nowoczesnego ośrodka Akademii Radomiaka, zlokalizowanego na radomskim osiedlu Koniówka. Dotychczas udało się zakończyć roboty budowlane związane z wzniesieniem szatni, której wykończeniowe prace i aranżacja wewnętrzna będą kontynuowane. Obecnie trwają działania mające na celu wybór wykonawcy odpowiedzialnego za realizację boiska z syntetycznym pokryciem, które zostanie dodatkowo obudowane specjalnym balonem.

Damian Aderek, dyrektor sportowy Akademii Radomiaka, udzielił informacji, że cel zaplanowany jest do osiągnięcia pod koniec listopada. Dzięki specjalnej konstrukcji, możliwe będzie korzystanie z boiska nawet w okresie zimowym. Do chwili obecnej nie został jeszcze wybrany wykonawca tego zadania, trwa bowiem proces przetargowy. Szatnia ośrodka już stanęła, choć nadal wymaga wykończeń i urządzenia wnętrza. Prace te jednak zostaną rozpoczęte dopiero po ukończeniu budowy boiska.

Kolejnym etapem tej inwestycji, planowanym na przyszły rok, jest stworzenie boiska o naturalnym pokryciu, które zostanie uzupełnione o niewielką trybunę dla kibiców. W dalszej kolejności, powstaną dwa następne boiska. Końcowym etapem przedsięwzięcia będzie budowa głównego budynku Centrum Sportowo-Szkoleniowego Akademii Radomiaka, ulokowanego najbliżej ulicy Czarnieckiego. To właśnie w tym obiekcie znajdować będą się miejsca noclegowe dla młodych piłkarzy przyjeżdżających do Radomia spoza miasta.