Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu gospodarzem konferencji dla pracodawców na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

W przyszłym tygodniu, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu odbędzie się wydarzenie dedykowane pracodawcom, którzy są zainteresowani zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. Konferencja, zatytułowana „To się opłaca! Zatrudnij osobę z orzeczeniem uzyskując wsparcie z PUP i MOPS”, zostanie zorganizowana w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu, we wtorek 6 lutego.

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję do spotkania i rozmów z doradcami oraz specjalistami zajmującymi się problematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Marcin Piechota reprezentujący Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojciech Dusza pracujący na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, Edyta Kępka z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu oraz Tatiana Kaplińska z Fundacji Happiness i Dagmara Janas ze Stowarzyszenia Razem.

Krzysztof Skomra, kierownik Działu Pośrednictwa Pracy i Zatrudniania Cudzoziemców PUP w Radomiu, zaprasza na konferencję wszystkich pracodawców, którzy są zainteresowani tematyką zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.