Adam Wasiak obejmuje stanowisko dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu

Stanowisko dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu ma nowego zarządcę. Adam Wasiak, pochodzący ze Starachowic, został oficjalnie powołany na to stanowisko. Wcześniej pełniącym te obowiązki był Andrzej Matysiak, który został niedawno odwołany.

Zmiana kadry dyrektorskiej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu nastąpiła kilka dni temu. Andrzej Matysiak stracił swoje stanowisko, a w piątek 2 lutego, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przekazał obowiązki Adamowi Wasiakowi.

Adam Wasiak, nowo powołany dyrektor RDLP w Radomiu, jest odpowiedzialny za obszar lasów na terenie regionu świętokrzyskiego oraz południa Mazowsza. Pochodzi ze Starachowic, ma 58 lat i jest dyplomowanym leśnikiem – ukończył studia leśne na Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studia menadżerskie MBA. Przez całe swoje zawodowe życie związany jest z Lasami Państwowymi – pracuje tam od roku 1994. Swoją karierę rozpoczynał jako podleśniczy w Nadleśnictwie Suchedniów, po czym był inżynierem nadzoru w nadleśnictwie Starachowice i Łagów. Jego doświadczenie na stanowisku dyrektora RDLP Radom jest imponujące – pełnił tę funkcję już dwukrotnie, w latach 2001 – 2006 i 2008 – 2012. W lutym 2012 roku został Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych.