Pozyskujesz surowce z własnej działki? Prawdopodobnie łamiesz prawo!

Czy masz swobodę nabywania tego, czego pragniesz z osobistej ziemi? Odpowiedź może Cię zaskoczyć. Zgodnie z prawem, liczne podziemne zasoby, w tym węgiel, piasek, żwir, rudy metali, kreda, gaz łupkowy czy ropa naftowa, nie są własnością właściciela ziemi, ale rządu. Dodatkowo pozyskiwanie drewna poprzez wycinanie drzew nie jest nieograniczone. Niezbędne jest zrozumienie odpowiednich przepisów.

Powszechnym błędnym przekonaniem jest to, że posiadanie działki daje jednostkom wolność robienia na niej tego, co im się podoba. Jednak kilka działań jest ograniczonych na terenie prywatnym ze względu na różne przepisy. Wydobycie zasobów naturalnych znajdujących się na lub pod ziemią również podlega tym ograniczeniom. Prawo Geologiczne i Górnicze oraz Ustawa o Ochronie Przyrody należą do ram prawnych regulujących taką działalność.

Należy pamiętać, że prawo dyktuje nie tylko to, co można legalnie zebrać z własnej ziemi (i w jakich okolicznościach), ale również to, jak należy się zachowywać, czyli co jest dozwolone, a co zabronione. Liczba ograniczeń na terenie prywatnym jest ogromna, a wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że łamie prawo. Nieznajomość prawa nie zwalnia jednak z odpowiedzialności, a typowo karalne działania mogą skutkować mandatami.