Prezydent Radomia Radosław Witkowski przedstawia swoje oświadczenie majątkowe za 2022 rok

Wszyscy politycy pełniący funkcje publiczne są zobowiązani do corocznego przedstawienia swojego oświadczenia majątkowego. W tym artykule przybliżamy zawartość oświadczenia majątkowego prezydenta Radomia, Radosława Witkowskiego, za rok 2022. Szczegóły dotyczące oszczędności, zarobków, używanego samochodu oraz innych elementów jego majątku można zobaczyć w załączonej galerii zdjęć.

Oświadczenie majątkowe to dokument przedstawiający stan majątku własnego danej osoby, ewentualnie również jej najbliższych. Składanie takiego oświadczenia może być obowiązkowe dla osób pełniących określone funkcje publiczne. W przypadku uchybień lub zawartych w nim nieprawdziwych informacji, kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, zgodnie z art. 233 ust. 1 i 6.

Osoby zobligowane do złożenia oświadczenia majątkowego wojewodzie to przede wszystkim przewodniczący rad gminy, wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast. W związku z tym, prezydent Radomia, Radosław Witkowski, jest jednym z polityków których obowiązkiem jest przedstawienie rocznego oświadczenia majątkowego.