Proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Radomiu rozpoczyna się 15 maja 2024 roku

Dnia 15 maja 2024 roku miasto Radom otwiera nabór do szkół ponadpodstawowych. Uczniowie mają możliwość wyboru aż czterech placówek oraz dowolnej ilości klas, które mogą zaznaczyć w systemie rekrutacyjnym. Termin na podjęcie decyzji i zapisanie swoich preferencji upływa 29 maja 2024 roku.

Jednocześnie, uczniowie są zobligowani do złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru, pamiętając także o dostarczeniu wymaganych dokumentów. Ta procedura musi zostać zakończona także do końca maja.

Wszystkim absolwentom szkół podstawowych w Radomiu zapewniono miejsce w jednej ze szkół ponadpodstawowych. Łącznie przygotowano ponad 3 600 miejsc w różnych typach szkół: liceach, technikach i szkołach branżowych, gdzie odpowiednio przewidziano 1 400, 1 400 i 800 miejsc.

Kandydatom oferowane są nowe kierunki kształcenia, między innymi mechatronika, która będzie dostępna w Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Elektronicznych oraz w Hubalu. Ponadto, tworzone są klasy integracyjne, które mają na celu zaspokojenie potrzeb uczniów z orzeczeniami. Wszyscy 1 260 absolwentów szkół podstawowych w Radomiu mogą być pewni znalezienia dla siebie miejsca w szkole ponadpodstawowej.