Przystanek Radom Wschodni: Ważny krok w rozwoju infrastruktury komunikacyjnej Radomia

Ruszyły intensywne prace związane z tworzeniem nowego peronu, który ma swój byt pod miejskim wiaduktem drogowym przy ulicy Żeromskiego oraz Lubelskiej w Radomiu. Wstępne działania polegały na eliminacji kolizji, co umożliwiło rozpoczęcie bardziej zaawansowanych etapów budowy tego ważnego obiektu infrastruktury miejskiej. Między szynami torów kolejowych zaczęły pojawiać się filary, które stanowią podstawę do montażu konstrukcji nowego wiaduktu. Przystanek „Radom Wschodni” jest wielkim ułatwieniem dla osób dojeżdżających do pracy, szkoły czy lotniska. Wartościowy projekt o budżecie wynoszącym 39 milionów złotych jest finansowany ze środków publicznych.

Zaplanowany przystanek „Radom Wschodni” zostanie zbudowany pod nowym wiaduktem drogowym znajdującym się na trasie ulic Żeromskiego i Lubelskiej. Nowy filar został już wybudowany między torami linii kolejowej Warszawa – Radom (lk8), a do niego jest przytwierdzana konstrukcja mostu drogowego. Jednocześnie z pracami miejskimi, wykonawca przystanku „Radom Wschodni” rozpoczął przygotowania do budowy nowego peronu. Przez to został utworzony tymczasowy przejazd, który umożliwia wjazd specjalistycznym maszynom. Kolizje są sukcesywnie usuwane. W czerwcu planowane jest ukończenie pierwszego przęsła wiaduktu, co pozwoli na rozpoczęcie budowy systemu odwodnienia peronu, fundamentów i ścian peronowych.