Prace przy budowie ronda spowodują przejściową zmianę lokalizacji przystanku Siczki 01 na trasie linii 26

Zarząd Dróg i Komunikacji Miejskiej w Radomiu pragnie poinformować, że od czwartku 16 maja 2024 roku do czasu zakończenia prac, przystanek autobusowy Siczki 01 obsługujący linię numer 26 (w kierunku Radomia) zostanie tymczasowo przeniesiony na inną lokalizację. Zmiana te jest wynikiem prowadzenia robót budowlanych związanych z konstrukcją nowego ronda w miejscowości Siczki, znajdującej się w gminie Jedlnia-Letnisko.

Autobusy linii 26 będą zatrzymywały się na nowo wyznaczonym przystanku Siczki 01, który został umieszczony przed skrzyżowaniem dróg wojewódzkich 699 i 737. Oznacza to, że przystanek tymczasowy będzie zlokalizowany przy ulicy Radomskiej w miejscowości Jedlnia-Letnisko, pomiędzy ulicą Nadrzeczną a drogą oznaczoną numerem 737.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę pasażerów na możliwość występowania perturbacji w ruchu kołowym oraz potencjalnych opóźnień autobusów linii numer 26. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest realizacja prac budowlanych na nowym rondzie w Siczkach.

Warto podkreślić, że za prowadzenie prac inwestycyjnych w Siczkach odpowiedzialny jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Inwestycja ta nie jest finansowana ani prowadzona przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu.