Projekt budżetu Radomia na przyszły rok: Dochody i wydatki

Plan finansowy Radomia na kolejny rok został już ukończony. Według tego dokumentu, przewidywane dochody miasta mają osiągnąć wartość 1 mld 553 mln zł, natomiast planowane wydatki wyniosą 1 mld 710 mln zł.

Skumulowane dochody w wysokości ponad 1,5 mld zł i zaplanowane wydatki sięgające 1,7 mld zł – takie są główne założenia projektu budżetu Radomia na nadchodzący rok. Ten kluczowy dokument został już przekazany do Biura Rady Miejskiej. Zauważalna część, bo niemal połowa budżetu, przeznaczona jest na sektor oświaty. Inwestycje stanowią około 14 procent całkowitych wydatków.

Radosław Witkowski, prezydent Radomia, zapewnia, że przygotowany projekt budżetu uwzględnia również kwestię wzrostu płac dla pracowników samorządowych. Przyznaje on: „Nie możemy pozostać nieczynni w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej. Wszystko staje się droższe, mamy do czynienia z inflacją i drożyzną. Dlatego w naszym budżecie, oprócz obowiązkowego podniesienia minimalnej pensji, przewidziane są podwyżki dla pracowników samorządowych z różnych sektorów naszego miasta”.