Rozpoczęcie drugiej edycji Konkursu Wiedzy o Historii Radomia w Muzeum im. Jacka Malczewskiego

Drugą edycję Konkursu Wiedzy o Historii Radomia zapowiedziało radomskie Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Udział w nim to wyzwanie skierowane do uczniów z klas 7 i 8 szkół podstawowych, jak również do tych uczęszczających do szkół ponadpodstawowych.

Planowany Konkurs, pod hasłem „Zachować i Wychować”, będzie się odbywał w trzech różnych rundach: etapie szkolnym, międzyszkolnym i finałowym. Pierwsza faza rozgrywek polega na rozwiązaniu przez młodzież arkusza testowego zawierającego zadania otwarte i zamknięte, na co będą mieli 90 minut. Z jednej placówki edukacyjnej może awansować jedynie trzech uczestników, którzy zdobędą najwięcej punktów i przekroczą próg 60 procent.

Kolejna runda – etap międzyszkolny – to kolejne 90 minut na napisanie arkusza, tym razem jednak tylko z zadaniami zamkniętymi. Tutaj już tylko dziesięciu najlepszych uczniów ze szkół podstawowych oraz dziesięciu z placówek ponadpodstawowych będzie miało możliwość zakwalifikowania się do finału.

W ostatnim, finałowym etapie uczestnicy będą rywalizować w formule teleturnieju, który swoją formułą przypomina popularny program „Jeden z Dziesięciu”.