Projekt "Radom – przemysłowa stolica przyszłości" i jego rola w dynamizacji regionu

Inicjatywa pod nazwą „Radom miastem przemysłu przyszłości” ma za zadanie transformację radomskiego rejonu w pulsujące centrum gospodarcze. Projekt ten umożliwia udział w warsztatach, korzystanie z porad ekspertów oraz przeprowadzanie audytów. Początek realizacji programu oznajmiła konferencja, która miała miejsce w poniedziałek.

Wiele przedsiębiorstw zmaga się z problemem braku wiedzy o tym, jak dostosować się do zmieniających się warunków klimatycznych, jak modyfikować procesy produkcyjne, skąd czerpać materiały zdolne do recyklingu czy też jak zminimalizować emisję dwutlenku węgla. Często nie są one również świadome możliwości pozyskania dofinansowań i funduszy unijnych, mają trudności z formułowaniem wniosków o takie wsparcie. Nawet po jego uzyskaniu, borykają się z problemami wynikającymi ze zrozumienia szczegółowych regulacji, wymogów kontraktowych czy też instrukcji.

„Radom miastem przemysłu przyszłości” to projekt, który ma na celu odpowiedzieć na wyzwania współczesnej gospodarki, określić wymogi prawne dla działalności biznesowej oraz zapewnić pracownikom firm niezbędną wiedzę w tych obszarach. Projekt jest otwarty dla firm z subregionu radomskiego, który obejmuje powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, miasto Radom, szydłowiecki oraz zwoleński.

Konferencję inaugurującą projekt odbyła się w poniedziałek, 20 maja, w budynku Sieci Badawczej Łukasiewicz w Radomiu.