Polregio S.A. współpracuje z Uniwersytetem Radomskim i Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji na rzecz bezpieczeństwa taboru kolejowego

Spółka Polregio S.A., specjalizująca się w kolejowych usługach przewozowych, nawiązała trójstronną współpracę z dwoma kluczowymi instytucjami – Uniwersytetem Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego oraz radomskim oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Celem tej synergii jest uruchomienie nowatorskiego programu studiów podyplomowych pod nazwą „Bezpieczeństwo eksploatacji i utrzymanie taboru kolejowego”.

Nowo zainicjowany kierunek studiów planowany jest do inauguracji w roku akademickim 2024/2025. Program ten dedykowany jest dla pracowników POLREGIO, przy czym firma zobowiązała się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z tym procesem edukacyjnym.

Zajęcia będą prowadzone przez wybitnych specjalistów w branży, którzy posiadają szerokie kompetencje w zakresie bezpieczeństwa i konserwowania taboru kolejowego. W gronie wykładowców znajdą się m.in. dr Ignacy Góra, pełniący funkcję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Andrzej Massel, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa.