Projekt Zdrowy Radom: Inauguracja cyklu edukacyjnych spotkań na temat zdrowia dla radomian

Radom, 8 lutego 2024 roku. To data, która oznacza rozpoczęcie inicjatywy mającej na celu promowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców tego miasta. Mowa tu o projekcie „Zdrowy Radom – profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Radomia”, realizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) w Radomiu. Przedsięwzięcie to jest finansowane z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Ramach projektu przewidziano cykl czternastu spotkań edukacyjnych, skierowanych do lokalnej społeczności. Spotkania są nieodpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych. W trakcie tych wydarzeń mieszkańcy będą mieli możliwość uczestnictwa w wykładach oraz skorzystania z porad i konsultacji prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Na listę wykładowców zaproszeni zostali renomowani kardiologowie, neurologowie, ortopedzi, diabetolodzy, a także podolog, fizjoterapeuta, trycholog, pielęgniarka i dietetyk.

Pierwsze z planowanych spotkań odbyło się 8 lutego. Projekt „Zdrowy Radom” jest dziełem Agnieszki Stolarczyk, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, która jest pomysłodawczynią tego przedsięwzięcia.