Wsparcie finansowe dla subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego wynosi 60 milionów złotych

Subregion radomski, wraz z powiatem grójeckim, otrzymał dofinansowanie na kwotę 60 milionów złotych. Większość tej sumy, czyli prawie 36 milionów złotych, została przydzielona przez Sejmik w ramach różnych programów wsparcia.

Wicemarszałek Rafał Rajkowski podkreśla jak ważne jest finansowe wsparcie dla samorządów. W trakcie rozmów z obywatelami dostrzegł, że nawet niewielka pomoc finansowa jest dla nich bardzo cenna. Zwraca uwagę na to, jak bardzo zadowoleni są mieszkańcy z różnorodnych programów, które uruchomiono – jest ich ponad 20 na terenie całego województwa. To one dają ogromne możliwości działania lokalnym samorządom, które są głównymi partnerami w większości projektów.

Sejmik Województwa Mazowieckiego zadecydował również o przyznaniu 16,5 miliona złotych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Większość tej sumy zostanie przeznaczona na modernizację centralnej sterylizatorni w placówce. Fundusze z budżetu regionu będą także wykorzystane na zakup sprzętów i łóżek dla szpitala.

Dwie instytucje kulturalne, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” oraz Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę ponad czterech milionów złotych.