Przebudowa ulicy Wolanowskiej w Radomiu: 18 miesięcy prac i koszt ponad 58,3 mln złotych

W ciągu najbliższych 18 miesięcy oczekiwana jest kompletna przebudowa ulicy Wolanowskiej, stanowiącej jedną z wylotówek z Radomia w stronę Łodzi. Jest to część drogi krajowej nr 12. Zniszczenia na tej drodze są tak duże, że wymagają natychmiastowej interwencji. Umowa z firmą, która przeprowadzi prace, została podpisana w ostatni wtorek. Inwestycja, której wartość przekracza 58,3 mln zł, jest już na finiszu etapu planowania.

Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag, która zwyciężyła w procesie przetargowym. Firma ta zamierza rozpocząć prace budowlane już w czerwcu. Przewidywany czas ukończenia prac to jesień 2025 roku. W trakcie prac drogowych na odcinku krajowym ruch będzie odbywał się bez przeszkód, natomiast na odcinku miejskim konieczne będzie zamknięcie pewnych fragmentów ulicy Wolanowskiej – oczywiście z zachowaniem dostępu do prywatnych posesji.

Zgodnie z projektem inwestycji, prawie 5-kilometrowa ulica Wolanowska zostanie przebudowana tak, aby na całej swojej długości miała dwa pasy ruchu, każdy o szerokości 3,5 m. Po jednej stronie ulicy w części miejskiej pojawi się chodnik, a po drugiej – chodnik oraz ścieżka rowerowa. W części krajowej drogi po obu jej stronach powstaną ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 3 m. Planuje się także instalację nowego oświetlenia drogowego. Dodatkowo, inwestycja obejmuje również przebudowę kluczowego dla systemu komunikacyjnego Radomia skrzyżowania ulic Maratońskiej i Dębowej.