Przebudowa ulicy Wolanowskiej w Radomiu – finansowanie z Polskiego Ładu

Wyczekiwana od wielu miesięcy wiadomość dotarła do mieszkańców Radomia – środki, które pierwotnie miały być przeznaczone na renowację ul. Warszawskiej, zostaną skierowane na remont ul. Wolanowskiej. W ramach tych planów, doczekamy się również modernizacji skrzyżowania na Borkach.

Ul. Wolanowska, będąca dwukilometrową drogą wyjazdową z Radomia w stronę zachodnią, słynie ze swojej wąskości i licznych dziur. Przez większość jej długości brak jest chodników i dróg rowerowych, co zmusza pieszych i rowerzystów do poruszania się po nieutwardzonym poboczu. Od lat zapowiadany był remont tej ulicy, który miałby poprawić te niedogodności.

Jednak miasto, po oszacowaniu kosztów tej inwestycji, doszło do wniosku, że będzie potrzebowało dodatkowego finansowania. Zwrócono się więc o wsparcie do różnych programów rządowych. Niestety, każda próba kończyła się negatywną odpowiedzią.

W końcu jednak prezydent Radomia, Radosław Witkowski, poinformował we wrześniu podczas wizyty na ul. Wolanowskiej, że fundusze dla miasta są dostępne w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To aż 76 mln zł, przydzielone Radomiowi z budżetu Polskiego Ładu.