Radom Południowy: Nowa inwestycja kolejowa w Radomiu zależy od decyzji miasta

Przewiduje się, że nowy przystanek kolejowy będzie budowany przez Polskie Linie Kolejowe. Niemniej jednak, postęp tej inwestycji jest uzależniony od decyzji miasta Radomia o konstrukcji kładki do przejścia nad torami. Kładka ta ma na celu zapewnić pasażerom bezpieczny dostęp do stacji. W tej sytuacji, kolejarze są zmuszeni czekać na decyzję miasta aż do końca bieżącego miesiąca.

Planowana lokalizacja nowego przystanku kolejowego, Radom Południowy, to obszar, w którym linie kolejowe się rozwidlają. Jest to miejsce blisko osiedla Południe. Realizacja projektu umożliwiłaby mieszkańcom południowej części Radomia dostęp do infrastruktury kolejowej. Przez ten teren przechodzą dwie linie kolejowe – numer 8 i 22.

Jednakże, przyszłość tego przedsięwzięcia nie jest jeszcze pewna. Rozstrzygnięcie zależy od decyzji władz miasta dotyczącej budowy kładki dla pieszych. Piotr Majerczak, członek zarządu PKP PLK i dyrektor ds. utrzymania infrastruktury, podkreślił, że inwestycja miała być realizowana wspólnie. Miasto miało zobowiązać się do budowy kładki, która umożliwiłaby dostęp do peronów. Obawy Majerczaka wynikają z faktu, iż nie podjęto jeszcze decyzji w tej sprawie. Dodatkowo, jest to dla nich kwestia pilna, gdyż mają ograniczony czas na realizację tego projektu. Jeśli będą musieli zbyt długo czekać na decyzję, mogą nie zdążyć ukończyć inwestycji w wyznaczonym terminie.