Nowe horyzonty dla Fabryki Broni "Łucznik" w Radomiu

Seweryn Figurski, członek zarządu radomskiego przedsiębiorstwa – Fabryki Broni „Łucznik”, z entuzjazmem mówi o planach i przyszłości firmy. Jego zdaniem, obecny proces rozwoju firmy jest porównywalny do szalejącej burzy. Inwestycje są kluczowe dla osiągnięcia przez firmę pożądanej zdolności produkcyjnej i Figurski podkreśla, że są one dokładnie planowane i aktualnie realizowane. Wizja nowej hali produkcyjnej jest na horyzoncie, co umożliwi rozmieszczenie nowych maszyn, zwiększenie zatrudnienia oraz mocy produkcyjnej.

Z dużym optymizmem patrzy na przyszłość – do roku 2026 firma ma zamiar osiągnąć produkcję na poziomie około stu tysięcy jednostek broni na rok. Figurski uważa, że jest to cel realny do osiągnięcia.

Mówiąc, że Fabryka Broni „Łucznik” w Radomiu doświadcza swojej drugiej lub trzeciej młodości, można nie do końca oddać rzeczywisty obraz sytuacji. Jednak bezsprzecznie, wizerunek radomskiego producenta broni jest coraz bardziej wzmocniony, szczególnie w obliczu bieżących, niepewnych czasów.

Wiceprezes Figurski podkreśla rolę „Łucznika” jako kluczowego elementu budowania bezpieczeństwa i zwiększania zdolności bojowych Polski. Zauważa dynamiczne zmiany zachodzące w firmie – wprowadzanie nowych rozwiązań, opracowywanie nowych produktów, ich implementacja oraz wyposażanie polskiej armii.