Radom z certyfikatem i medalem za recykling na Kongresie Miast i Biznesu

8 marca 2024 roku, w trakcie Kongresu Miast i Biznesu o tematyce Kaucja- Edukacja- Środowisko, Radom zdobył prestiżowe wyróżnienia za działalność ekologiczną. Miasto zostało zaszczycone medalem za recykling oraz certyfikatem za angażowanie się w inicjatywę Elektryczne Śmieci. Dyrektor Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, Agnieszka Korczak, odebrała te laury w imieniu miasta Radom. Zostały one przyznane jako uznanie dla proekologicznych działań miasta w ramach Polskiej Stolicy Recyklingu.

Polska Stolica Recyklingu to inicjatywa skierowana do miast i instytucji, które mają na celu promowanie idei recyklingu. W tej edycji programu rywalizowało ze sobą 190 instytucji z 45 różnych miast. Celem konkurencji było skłonienie mieszkańców do zbierania elektroodpadów.

Mieszkańcy Radomia mogli skorzystać z czerwonych kontenerów przeznaczonych do zbierania małogabarytowych zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Dodatkowo, duże elektroodpady były bezpłatnie odbierane od mieszkańców i firm. Biała Podlaska zdobyła tytuł i statuetkę Polskiej Stolicy Recyklingu w tej edycji, ale Radom również został doceniony za swoje wysiłki.

Robert Magolon, Pełnomocnik Zarządu ds. Projektu Elektryczne Śmieci, wyraził zadowolenie z rosnącej świadomości mieszkańców na temat selektywnej zbiórki elektroodpadów. Jego zdaniem, dowodem na poprawę jest fakt, że coraz więcej elektroodpadów trafia do recyklingu.