Radomska świetlica dla dzieci z Ukrainy

Po inwazji Rosji na Ukrainę i związanym z tym napływie uchodźców do Polski, miasto Radom podjęło się zapewnienia opieki ukraińskim dzieciom. W ten sposób powstała Lokomotywa – świetlica prowadzona przez grupę organizacji i wolontariuszy. Od momentu rozpoczęcia działalności 10 marca ubiegłego roku, z radomskiej Lokomotywy skorzystało około 500 dzieci, a trzydzieścioro w wieku od trzech do dziewięciu lat na stałe korzysta ze świetlicy Deskur House. Projekt Lokomotywa napędzany jest altruizmem i chęcią pomocy potrzebującym.

Udostępnienie przez miasto pomieszczeń na potrzeby świetlicy jest bardzo cenne, gdyż zapewniło dzieciom bezpieczną i spójną przestrzeń. Dzieci miały również możliwość uczestniczenia w różnych warsztatach, takich jak robienie czekolady, pizzy, mydła, świec, toreb, babeczek i pieczenia chleba. Dla dzieci zorganizowano również inne zajęcia, takie jak wyjścia do teatru i biblioteki. Dodatkowo zorganizowano wycieczkę do Bałtowa z wieloma atrakcjami oraz kolonie letnie nad morzem. Dzięki pomocy Zakładu Automatyki Kombud świetlica może zatrudnić trzy wychowawczynie, które posiadają wykształcenie pedagogiczne oraz znajomość języka ukraińskiego.