Rekrutacja do Komitetu Rewitalizacji Radomia trwa do końca grudnia 2023 roku

Do dnia 27 grudnia 2023 roku miasto Radom prowadzi rekrutację kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji. Będzie to organizacja, która będzie działać jako platforma współpracy pomiędzy mieszkańcami miasta a jego rządzącymi w kwestiach związanych z procesem rewitalizacji.

Tenże Komitet będzie pełnił rolę doradczą dla Prezydenta Miasta Radomia, oferując swoje opinie i sugestie na temat planowania, wdrażania i oceny programów rewitalizacyjnych. To miejsce, gdzie głos mieszkańców będzie mógł być słyszany i brany pod uwagę w sprawach dotyczących przyszłości i poprawy warunków życia w Radomiu.