Reprezentacyjny Ośrodek Wojska Obrony Terytorialnej w Radomiu – nowa twierdza obronności Polski

Radom ma zostać siedzibą Reprezentacyjnego Ośrodka Wojska Obrony Terytorialnej, co zostało potwierdzone decyzją podjętą przez Wojciecha Skurkiewicza, wiceministra obrony narodowej. Celem tej inicjatywy jest umocnienie roli Radomia jako kluczowego punktu na mapie systemu obronnego naszego kraju.

Proces legislacyjny dotyczący powstania nowej jednostki wojskowej dobiegł końca, co stanowi zwieńczenie wielomiesięcznej pracy zespołu specjalistów pod kierownictwem Skurkiewicza. To oni, przez ponad rok, skrupulatnie planowali i organizowali wszystkie aspekty tego przedsięwzięcia. Ze swojego sukcesu, wiceminister obrony narodowej jest wyjątkowo dumny. Szczególnie ceni sobie perspektywę wzmocnienia bezpieczeństwa Radomia oraz całego regionu przez siły 225 żołnierzy Wojska Polskiego, których obecność od 1 stycznia 2024 roku zapewni nowa jednostka.

Powstanie Reprezentacyjnego Ośrodka Wojska Obrony Terytorialnej to odpowiedź na rosnące potrzeby szkoleniowe i reprezentacyjne Wojsk Obrony Terytorialnej. W jego skład wejdą między innymi Orkiestra i Kompania Reprezentacyjna, co zapewni mu wielokrotnie przynoszącą honor ziemi radomskiej, centralną rolę. Skurkiewicz wyraził swoje przemyślenia na ten temat na swoim profilu na Facebooku.